Általános szerződési és felhasználási feltételek 2020-11-16

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Bonita Kulináris Kompánia (a továbbiakban: Szolgáltató) főzőtanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a főzőiskola szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Bonita Kompánia Bt.
 • Székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 10.
 • Adószám: 26569125-1-42
 • Cégjegyzékszám: 01-06-793975
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: magyar
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@bonitankompania.hu
 • Telefonszámai: +3630 235 4626
 • A tárhely-szolgáltató adatai: webnode.hu
 • Részvételi feltételek

2. Részvételi feltételek

A www.bonitakompania.hu weboldalon a Szolgáltató főzőtanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A főzőtanfolyamokon való részvételre a www.bonitakompania.hu weboldalon keresztül történő regisztrációt követően van lehetőség. Ön a weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató főzőtanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Főzőtanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket felnőtt felügyelettel a kurzus nehézségi fokától függően 5 éves kortól szívesen várunk. A részvételi díjat ebben az esetben mindkét főnek teljes áron számoljuk fel.

Gyermekkurzusainkon 5-12 éves kor közötti gyermekeket tudunk fogadni, de az adott kurzus kiírásában megadott korhatár szigorú figyelembevételével. Ez a kurzusok tematikájától függően változhat.

A főzőtanfolyamokat, legalább négy jelentkező esetén tartjuk meg.

Az egyéni kurzusok maximális létszáma tematikától függő.

Főzőkurzusainkon maximum 6 fős társaságot tudunk fogadni. Ennél több résztvevő esetén privát rendezvényeinkre tudnak árajánlatot kérni a honlapunkon keresztül.

2.1 A kurzusra történő jelentkezés menete

· A kurzus adatlapján a jelentkező online regisztrációt követően (jelentkezési lapot kitölti), rákattint a

"Jelentkezem" gombra. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz.

· A jelentkezésről a rendszer egy automatikus üzenetben tájékoztatja, hogy a megrendelés beadásra került.

A megrendelő részvétele csak abban az esetben biztosított a főzőkurzuson, ha megérkezik a megadott email címére a visszaigazolás. Abban az esetben, ha a regisztrációt követő 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló automatikus e-mailt, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

· A megrendelt részvételt átutalással tudja fizetni.

· Az átutaláshoz szükséges adatokat a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

· Visszaigazoló e-mail és az átutalás adatainak megküldése előtt kérjük, ne utaljon. 

2.2 A főzőkurzusok menete

Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus kb. 4 óra hosszú, a jelentkezőknek a kezdést megelőzően legalább 5 perccel szükséges a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az egyes tételek elkészítésébe azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

Célszerű a főzőtanfolyamra legalább egy társsal jelentkezni, mivel a legtöbb kurzus párosan zajlik.

A kurzus témáját képező menüsor ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el az ételeket, a jelen lévő szakember irányításával. Az egyéni kurzusokon készült ételek elfogyaszthatók és/vagy hazavihetők.

A jelentkezők a főzőtanfolyamokon saját alapanyagot, eszközt nem használhatnak. Kivéve előzetes egyeztetés alapján.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

2.3 A menüsor

A Szolgáltató a menüsor meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a kurzust megelőzően tájékoztatást kérni.

A menüsorok - kurzustól függően - legalább három, legfeljebb négy fogásból állnak.

2.4 Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

2.5 Részvételi díjak

Egyéni kurzusok

1 fő / alkalom = 14.900 Ft - 17.900 Ft

2 fő / alkalom (páros kedvezmény) = 25.800 Ft - 29 800 Ft

A fenti volumenkedvezmények a kurzusjelentkezéskor és a voucherek egyidejű vásárlásakor érvényesek. Nem egyidejű voucher vásárlás vagy jelentkezés esetén a volumenkedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni. Nem minden kurzushoz tartozik volumen kedvezmény.

Gyermekkurzus (csak szezonálisan) = 9.900 Ft/alkalom

Privát kurzus = 49 900 Ft / fő / alkalom vagy 99 800 Ft / 2 fő / alkalom

A részvételi díj tartalmazza az egy fő szakember által vezetett ételkészítést, a szükséges alapanyagokat, a kötény és a főzéshez szükséges konyhai eszközök használatát, korlátlan limonádé és ásványvíz fogyasztást és a menüsor receptjeit. A recepteket a kurzust követően e-mailben bocsátjuk rendelkezésre.

A részvételi díj az áfát tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben rögzített részvételi díjak az egyéni kurzusokra vonatkoznak, a csoportos kéréseket egyedileg árazzuk. Privát kurzus esetében kizárólag a kurzuson résztvevő 1 vagy 2 fő és az oktató tartózkodik a főzőiskolában.

3. Fizetés módja

3.1 Voucher

A Szolgáltató lehetőséget biztosít ajándékutalvány vásárlására személyesen előre egyeztetett időpontban a 1066 Budapest, Lovag utca 10-ben online formában is az alábbi internetes https://www.bonitakompania.hu/ajandekutalvany/ oldalon (a továbbiakban együtt: voucher).

A megvásárolt voucher lehet csoportos élménykurzus voucher, privát élménykurzus voucher vagy a két alkalmas (csoportos) nemzetközi desszertek voucher. A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely, de kategóriájában megegyező tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a vásárlástól számított egy év. Eltérő esetben a voucheren feltüntetett érvényességi idő a mérvadó.

Akció keretében vásárolt voucher esetén, minden esetben az akcióban feltüntetett érvényességi idő számít. Előre meghirdetett dátumra vásárolt voucher esetében pedig az adott kurzus dátuma a lejárati dátum, mely a voucheren feltüntetett.

A voucherrel történő jelentkezés feltételei:

Előre meghirdetett dátumra vásárolt voucher esetében automatikus a regisztráció. Az egy éves lejáratú vouchert a voucher birtokosának szükséges regisztrálnia, azaz kitöltenie a weboldalon található jelentkezési lapot, melyben megjelöli a kurzus dátumát, a voucher mezőben pedig feltűnteti a sorszámot. A voucher készpénzre nem váltható.

3.2 Fizetés átutalással

A Szolgáltatónál megrendelt szolgáltatás átutalással is rendezhető. Az átutaláshoz szükséges adatokat a weboldal tartalmazza, változás esetén rögtön frissítjük az adatokat.

Bank neve: OTP bank

Név: Bonita Kompánia Bt.

Számlaszám: 11703044-21455395

A Szolgáltató a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

4. Részvételi szabályok

A főzőtanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A főzőtanfolyamon való részvételből a Bonita Kompánia Bt. képviseletében eljáró, jelen lévő szakács, mentor, animátor jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • a főzőtanfolyamon a Bonita Kompánia által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja;
 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a főzőiskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a főzőtanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a főzőtanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

5. Tanfolyam elmaradása, módosítása


A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. 


6. Elállás a szerződéstől, lemondási feltételek

6.1 · Elállás

a. Amennyiben a résztvevő a Szolgáltató által meghirdetett kurzuson történő részvételt a Szolgáltató elektronikus felületén vásárolja meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet 20. §-a szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja.

b. Amennyiben a résztvevő a Szolgáltató internetes oldalán elérhető elektronikus formájú ajándékutalványt vásárol, a vásárlástól történő elállás joga a Rendeletben meghatározottak szerint, a vásárlást követő 14 napon belül illeti meg. Amennyiben a résztvevő a szerződéstől a jelen pontban foglalt rendelkezés alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi díjat részére 14 napon belül fizeti vissza. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató a vouchert érvényteleníti.

Elállásra a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján kerülhet sor.

6.2 Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamra irányuló kötbérmentes részvételi lemondásra legkésőbb a kezdési dátumhoz viszonyított 72 órával korábban jogosultak. A jelen pont szerinti 72 órát megelőző lemondás esetén a már megfizetett részvételi díj, illetve a már megvásárolt voucher egy későbbi kurzusra felhasználható. Amennyiben a kiválasztott tanfolyamra történő lemondás a vásárlástól számított 14 napon belül történik meg és a résztvevő nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a lemondás és a részvételi díj visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a korábbi fizetési móddal megegyező számlára, amelynek esetleges kezelési költségei a vevőt terheli. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

b. Kurzusra befizetett előleg visszatérítésére nincs lehetőség.


A tanfolyamot megelőző 3 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg a hello@bonitakompania.hu címre megküldött e-mailben.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

7. Vis Major

Előre nem látható vagy nem befolyásolható körülményekből , egyéb katasztrófából, járványügyi helyzetből adódó kurzus meghiúsulásért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, nem kötelezhető az anyagi kártérítésre, előleg visszafizetésére vagy befizetett voucher illetve foglalás díjának visszafizetésére.  


8. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni postai levélben (1066 Budapest, Lovag utca 10.), emailben (hello@bonitakompania.hu) lehet.